Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Δραστηριότητες

Η υπηρεσία μας

Επισημαίνει, καταγράφει, ταξινομεί και καταλογογραφεί αρχεία δημόσια  και ιδιωτικά. Δημοσιεύει τους καταλόγους σε ειδικές εκδόσεις  ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Εξυπηρετεί τους πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υπηρεσίες, που αναζητούν συμβόλαια, ληξιαρχικές πράξεις και άλλα δημόσια έγγραφα από το 1821-1980.

Προσπαθεί να συντηρήσει και να διασώσει σπάνια και πολύτιμα για την ιστορία του τόπου τεκμήρια.

Διαμορφώνει συνθήκες κατάλληλες για ν' αναπτυχθεί η ιστορική έρευνα στις Κυκλάδες, με κέντρο την Ερμούπολη, με βάση το αρχειακό υλικό.

Εξυπηρετεί τους ερευνητές, επιστήμονες, ιστορικούς, φοιτητές, μελετητές  της τοπικής ιστορίας με τη διάθεση πρωτογενούς υλικού των αρχειακών ενοτήτων και των καταλόγων ή δελτίων αρχείων που έχουν συνταχθεί, ενισχύοντας με κάθε δυνατό τρόπο έρευνες και μελέτες της τοπικής ιστορίας.

Φέρνει σε επαφή μαθητές πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με  πρωτογενές αρχειακό υλικό στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέματα από την τοπική ιστορία.

Συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη θερινή άσκηση των φοιτητών.

Τα Γ.Α.Κ. Κυκλάδων στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην έρευνα και στην πνευματική ζωή της τοπικής κοινωνίας, πέραν της αρχειονομικής δραστηριότητας φιλοξενούν συνέδρια σε συνεργασία με άλλους φορείς και τα Σεμινάρια της Ερμούπολης σε συνεργασία με τοΕθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων.

Επίσης οργανώνουν εκθέσεις αρχειακού υλικού στο χώρο τους ή σε συνεργασία με το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης  στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης.

Κάθε καλοκαίρι, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και με την εποπτεία του καθηγητή Νεότερης Ιστορίας κ. Χρήστου Λούκου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στην ταξινόμηση αρχείων. Η βοήθεια, που προσφέρουν στην υπηρεσία μας, είναι πολύ σημαντική αλλά και η εμπειρία που αποκτούν οι φοιτητές είναι μοναδική. Παρόμοια συνεργασία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)