Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Αρχεία - Συλλογές

 

Ψηφιακές αρχειακές συλλογές
Διοικητικά αρχεία
Εκπαιδευτικά αρχεία
Δικαστικά αρχεία
Συμβολαιογραφικά αρχεία
Δημοτικά αρχεία
Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες για το περιεχόμενο των αρχείων και των συλλογών που απόκεινται στα Γ.Α.Κ. Κυκλάδων.

Για τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση αρχείων, κρίναμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη σελίδα ορισμένες διευκρινίσεις:

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία. Είναι θεωρητική και όχι φυσική. Έχουν προβλεφθεί οι εξής ομάδες:

Διοικητικά Εκπαιδευτικά: σχολεία - σχολές - εκπαιδευτικά ιδρύματα Δικαστικά: δικαστικές αρχές Συμβολαιογραφικά: Συμβολαιογράφοι Δημοτικά: οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές.

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)