Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Αρχεία - Συλλογές

 

Αρχεία - Συλλογές

Συμβολαιογραφικά αρχεία

σάρωση0008

Το 1982 , η συμβολαιογράφος Ελένη Ανδρουτσοπούλου-Χρυσολωρά παρέδωσε ευρετήρια και λυτά έγγραφα συμβολαιογραφικού και νομικού περιεχομένου  τακτοποιημένα σε 38 ογκώδη δέματα (19 αι).΄Εχει ταξινομηθεί το περιεχόμενο των 25 δεμάτων.
Από το αρχείο του συμβολαιογράφου Ιακώβου Πρίντεζη έχουμε παραλάβει, μόνο, τα ευρετήρια κάποιων συμβολαιογράφων του 19ου αι. Τα σώματα των συμβολαιογραφικών πράξεων βρίσκονται στο συμβολαιογραφικό γραφείο του προαναφερθέντος.
Το 1990, ο συμβολαιογράφος Μάξιμος Ταλασλής παρέδωσε τα ευρετήρια και τα έγγραφα των συμβολαιογραφικών πράξεων σημαντικότατων συμβολαιογράφων του 19ου αιώνα. Τα λυτά έγγραφα (συμβόλαια) φθάνουν έως το 1900, τα υπόλοιπα φυλάσσονται στο συμβολαιογραφικό του γραφείο.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)