Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Αρχεία - Συλλογές

 

Αρχεία - Συλλογές

Δικαστικά αρχεία

σάρωση0010Από το φθινόπωρο του 1991 άρχισαν οι παραλαβές δικαστικών καταστίχων από το Πρωτοδικείο Σύρου. Το πρώτο κατάστιχο είναι Βιβλίο Αποφάσεων Εμπορικού Δικαστηρίου Σύρας  1828-1829 και ανήκει στην ενότητα Εμποροδικείο Σύρας, του οποίου τα κατάστιχα με τον τίτλο Εμπορικαί Αποφάσεις αφορούν στη χρονική περίοδο 1828-1887.
Μια σημαντική ενότητα των δικαστικών αρχείων,  όσον αφορά στη ζήτηση, είναι αυτή που αφορά στις δημοσιευμένες διαθήκες  που έχουν συνταχθεί στις Κυκλάδες από 1879 -1939.

Ακόμη:
Πράξεις Προέδρου 1837-1945
Ποινικές Αποφάσεις [και Πρακτικά] 1836-1939
Ποινικές Αποφάσεις Τριμελούς  1931-1937
Ποινικά Πρακτικά Τριμελούς 1925-1936
Ποινικά Πρακτικά Μονομελούς 1929-1936
Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 1929-1932
Πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 1848-1876
Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 1855-1873
Πρακτικά Βουλευμάτων 1843-1913
Βουλεύματα 1837-1939
Ευρετήρια ποινικών αποφάσεων 1881-1939

Ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων 1882-1935
Ευρετήρια αποφάσεων Πλημμελειοδικείου 1877-1909
Ευρετήρια εμπορικών αποφάσεων 1881-1887
Πινάκια πολιτικών υποθέσεων 1894-1938
Πολιτικές Αποφάσεις 1835-1939
Πολιτικά Πρακτικά 1853-1936
Εμπορικές Αποφάσεις 1836-1888
Πρακτικά Εμποροδικείου 1851-1885
Βιβλία (εταιρικών) καταστατικών 1870-1877,1893-1937
Πτωχεύσεις 1896-1929            

Ειρηνοδικείο Σύρου (1834-1904),
Ειρηνοδικείο Τήνου (1837-1948)
Ειρηνοδικείο Πάρου  (1895-2000) δεν έχει ολοκληρωθεί η ταξινόμηση
Εφετείο Αιγαίου  (1914-1978)

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)