Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Αρχεία - Συλλογές

 

Αρχεία - Συλλογές

Δημοτικά και κοινοτικά αρχεία

Ο πυρήνας των αρχείων που φυλάσσονται στην Ερμούπολη είναι το δημοτικό αρχείο που είναι ταξινομημένο από την ομάδα  Σύρας  με την εποπτεία του καθηγητή κ.Χρήστου Λούκου ενώ  ως εργαλείο πρόσβασης έχουμε τον Οδηγό Δημοτικού αρχείου Ερμούπολης, 1821-1949 (ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ- ΠΟΠΗ ΠΟΛΕΜΗ)

Από τη πρώτη ταξινόμηση προέκυψαν 500.000 έγγραφα και 1200 κατάστιχα. Από το 1990 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί  16 εισαγωγές εγγράφων και καταστίχων από το Δήμο, τα οποία είτε έχουν αποδελτιωθεί, είτε έχουν ευρετηριαστεί στον Η/Υ και είναι στη διάθεση των ερευνητών.

Ευρετηρίαση στον Η/Υ έχει γίνει για:

1) το Δημοτολόγιο του Δήμου Ερμούπολης  από 1834-1945,
2) το πρόχειρο βιβλίο γεννήσεων του Δήμου Ερμούπολης από το 1828-1858,
3) τα ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων από 1859-1925,
4) τα ληξιαρχικά βιβλία γάμων από 1859-1925,
5)  περιλήψεις από τα Βιβλία Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμούπολης του 19ου αι και
6) περιλήψεις από τα Βιβλία Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμούπολης του 20ου αι.

Σε ηλεκτρονική, επίσης, μορφή ετοιμάζονται τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ερμούπολης (1845-1890) και  το ευρετήριο αποβιώσεων (1859-1925).

Ήδη στον @ρχειομνήμονα είναι διαθέσιμο online μεγάλο μέρος του υλικού του αρχείου >>

Δυστυχώς λόγω της φύσης του νομού δεν μπορούμε να εποπτεύουμε τα αρχεία στα άλλα νησιά, γι΄αυτό στέλνουμε ερωτηματολόγια  στους δήμους και τις υπηρεσίες ή επικοινωνούμε με κάθε δυνατό  τρόπο για την καλύτερη φύλαξη ή εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο κ. Λούκος έχει οργανώσει την ταξινόμηση των δημοτικών αρχείων Κέας , Αμοργού και Άνω Σύρου σε συνεργασία με τα ΓΑΚ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Επίσης αυτή την εποχή  ταξινομείται το αρχείο του Δήμου Μυκόνου από ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα ΓΑΚ και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Υπό ταξινόμηση είναι και το αρχείο του Δήμου Μυκόνου από ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα ΓΑΚ και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)